Dienst & Locatie

Bibliotheek Blankenberge
Onderwijsstraat 17
8370 Blankenberge
T 050 636 650
E bibliotheek@blankenberge.be

Bibliotheek Zuienkerke 'De Boekennok'
Nieuwe Steenweg 37
8377 Zuienkerke
T 050 42 45 45
E bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be

Bibliothecaris (wnd.): Mr. Vandenheede Rik

 

Adviesorgaan

Werking bibliotheekraad
De bibliotheekraad is het beheersorgaan van de bibliotheek. Zij geeft adviezen aan het stadsbestuur over alle aspecten van de werking en het beleid van de bibliotheek.
De bibliotheekraad geeft o.a. haar goedkeuring aan de beleids- en actieplannen van de bibliotheek.

Op de vergadering d.d. 06.11.2013 keurde de bibliotheekraad het meerjarenplan 2014-2019 goed (extract uit het verslag).
De grote doelstellingen van dit meerjarenplan zijn het verder uitbouwen van de bibliotheek tot
1. een beleefbibliotheek
2. een digitale bib
3. een bib die nog meer samenwerkt met de (secundaire) scholen en kinderopvangcentra.
4. een bib met een goed aanbod en goede dienstverlening (optimalisatie reguliere werking).

Samenstelling bibliotheekraad
Deze raad is samengesteld uit leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers van de bibliotheek.